falso autonomo

Què és un fals autònom

En els últims anys ha proliferat una figura que genera bastant controvèrsia entre els autònoms, les empreses i la Seguretat Social.

La crisi econòmica i financera que vivim des de fa temps, ha provocat que les empreses busquin en el mercat de treball flexibilitat laboral i estalvi de costos socials sense tenir en compte la legalitat d’aquestes operacions.

El fals autònom és aquella figura, sense validesa jurídica per a l’empresa, que aporta flexibilitat laboral i estalvi de costos socials, a costa de l’autònom.

Què és exactament un fals autònom?

La definició d’un fals autònom és la següent:

“treballador per compte propi sotmès a la direcció d’un empresari sota un contracte mercantil, sense independència econòmica i organitzativa que presta els seus serveis en el centre d’activitat de l’empresa de manera indiferència a la resta de treballadors assimilats en règim general”.

Com pots saber si ets un fals autònom?

Per a saber si ets un fals autònom, et pots fer les següents preguntes:

• Estic exercint voluntàriament les meves funcions?
• La meva retribució salarial ve determinada per l’empresa? Sempre guanyo el mateix?
• De qui són els mitjans de producció?
• Tinc llibertat horària?
• Puc contractar treballadors?

En funció del que hagis respost, podràs treure les teves conclusions fàcilment.

Sancions per a l’empresa que contracta fals treballadors autònoms

Tenir falsos autònoms en l’empresa constitueix un frau laboral davant la Inspecció de Treball i suposa una infracció greu en considerar que no s’ha produït l’alta laboral a l’inici de la prestació dels serveis.

Les empreses obliguen els falsos autònoms a cursar l’alta en Hisenda i Seguretat Social havent d’assumir aquests el cost de la seva afiliació, estalviant l’empresa en costos de Seguretat Social i en obligacions de caràcter laboral.

Les quanties de les sancions per contractar falsos autònoms varien en funció de la seva gravetat:

• Sanció de grau mínim: de 3.126€ a 6.250€
• Sanció de grau mitjà: de 6.251€ a 8.000€
• Sanció de grau màxim: de 8.001€ a 10.000€

A més, l’autoritat laboral procedirà a reconèixer al fals autònom la seva afiliació en Règim General dins de l’empresa amb contracte indefinit a jornada completa des de l’inici de la prestació de serveis obligant l’empresa a cotitzar per totes les quotes pendents amb recàrrecs d’entre el 100% i 150%.

A vegades pot resultar pitjor per a l’empresa el pagament de quotes de Règim General pendents de pagar amb el recàrrec, que la pròpia sanció que pugui interposar l’autoritat laboral.

Com puc denunciar la meva situació si soc un fals autònom?

• Denúncia anònima en la bústia contra la lluita del frau laboral en la Seguretat Social
• Denúncia formal davant la Inspecció de Treball
• Denúncia davant els Jutjats socials
• Denúncia davant els Jutjats socials després d’un acomiadament

El fals autònom es troba molt fàcilment en el nostre mercat laboral, per això l’autoritat laboral està realitzant intenses campanyes d’inspecció.