emprender

Quines opcions tinc per a crear una empresa?

Avui dia existeix una immensa varietat de possibilitats per a crear una empresa o negoci de manera autònoma, ja que la Llei 31 emesa l’any 2015 ofereix múltiples alternatives als emprenedors provinents de tot arreu d’Espanya, aquestes són algunes de les alternatives més viables en l’actualitat.

És important esmentar que les persones que no compten amb capital significatiu o no requereixen inversió per a començar amb el seu propi negoci tenen la possibilitat de declarar-se com a autònoms i detenir el cobrament de l’atur, d’altra banda si és necessari invertir per a començar amb una emprenedoria llavors és possible sol·licitar la recapitalització de l’atur.

En cas que les persones detinguin el cobrament de l’atur, tenen la possibilitat de tornar a esdevenir aquest pagament sempre que tanquin la seva empresa i negoci, la qual cosa els permet a les persones tornar a rebre ingressos de la manera anteriorment esmentada en cas que la seva emprenedoria no obtingui l’èxit esperat.

Per la seva part l’alternativa de declarar-se com a autònom i continuar cobrant els imports esdevinguts pel pagament solament està disponible per a les persones que rebin diners per prestacions contributives, així que aquesta opció no és viable per a les persones que reben diners de pensions de desocupació, subsidis per jubilació o ajuda familiar.

Al mateix temps les persones també tenen la possibilitat de rebre un percentatge dels pagaments per desocupació a través d’un ingrés únic, la qual cosa els permet començar les seves funcions com a treballador autònom, a més de tenir un cobrament pendent amb un mínim de tres mesos de mensualitat.