renta-girona

Inici de la pròxima campanya de renda a Girona

Es preveu que el 01 d’abril de l’any 2020 es dóna inici a la campanya de presentació de declaracions de Renda i Patrimoni 2019. És una activitat que està prevista realitzar-se per via electrònica des de la seva data d’inici fins al 30 de juny del present any i durant les 24 hores del dia, segons l’Agència Tributària.

És una campanya que compta amb una aplicació i que també, facilita els serveis de presentació de la Renda 2019 per la seva modalitat online anomenada Renda WEB. L’atenció al contribuent per a presentació de Patrimoni 2019 també es preveu des del 01 d’abril al 30 de juny i també, compta amb l’atenció en línia d’un servei telefònic per a obtenir informació tributària.

Mentre que el tancament de les oficines d’atenció presencial de la AEAT es va decretar de manera temporal donat l’estat d’alarma que s’ha declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 17 de març, a causa de l’afectació de la pandèmia del coronavirus, pel qual es declara estat d’alarma per a poder atendre de la situació de crisi de tipus sanitària originada pel virus COVID-19.

En la pàgina web oficial de la AEAT aclareixen que no s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries i agreguen que la suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius establerts en el Reial decret on es declara l’estat d’alarma, no aplica als terminis tributaris de normativa especial, ni afecta als terminis de declaracions i autoliquidacions tributàries.

El 03 de març de 2020 es van aprovar aquests models de declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el patrimoni corresponents a l’exercici 2019, on es van determinar el lloc, la forma i terminis de presentació d’aquests, segons l’Ordre HAC/253/2020.