Gestió fiscal a Girona i Roses

Gestió fiscal a Girona i Roses

Els gestors fiscals ofereixen assessorament en matèria tributària, és a dir, són aquests professionals als quals s’acudeix quan s’han de complir totes les obligacions impositives, aquests presten els seus serveis a persones físiques i jurídiques.

És comú que sorgeixin dubtes sobre les funcions o l’objectiu de la gestió fiscal a Girona i Roses, per això a les properes línies es donaran més detalls d’aquest tema.

Els gestors fiscals i els assessors fiscals tenen les mateixes funcions?

No obstant això, és important tenir en clar que un assessor fiscal ofereix un acompanyament en tot allò concernent a l’àrea comptable, fiscal i laboral, per la seva banda els gestors fiscals abasten una àrea més extensa especialment pel que fa a aspectes administratius de les empreses.

Quina funció té una gestoria fiscal?

Algunes de les funcions específiques de la gestoria fiscal són:

  • Fer la presentació dels impostos davant d’organismes competents, com seria el cas de l’Agència Tributària.
  • Gestionar tot allò necessari per dur a terme la creació o adquisició de noves empreses.
  • Donar d’alta o de baixa ens que siguin autònoms.
  • Representar empreses i autònoms en tot allò relacionat a temes administratius i fiscals en general.
  • Oferir suport a processos de facturació d’empreses.
  • Gestionar aspectes relacionats amb donar d’alta o de baixa els treballadors de les empreses i dur a terme el control dels salaris.

Què cal per ser gestor fiscal?

Tot allò relacionat amb la gestoria fiscal està sotmès a regulacions estrictes, és per això que un gestor fiscal ha de comptar amb preparació en àrees d’administració, dret, direcció d’empreses i més, tot això avalat per les acreditacions respectives. A més, aquests professionals han de ser membres del Col·legi de Gestors.