Corredor d'assegurances

Corredor d’assegurances a Girona i Roses

Les assegurances són avals en cas de qualsevol tipus de sinistres i els corredors d’assegurances són bàsicament els que s’encarreguen de gestionar tot allò relacionat amb aquests, és a dir, les assegurances.

Què és un corredor dassegurances?

Són els professionals que actuen com a mediadors entre el client i l’asseguradora oferint al primer, és a dir, al client, una assessoria completament imparcial sobre el tipus d’assegurança que necessita, en funció de les necessitats específiques.

De què s’encarrega un corredor d’assegurances?

Com s’ha comentat, els corredors d’assegurances s’encarreguen d’assessorar els interessats en assegurances, explicant les opcions disponibles i les més convenients per a cadascun dels clients, tot això sobre la base d’una anàlisi exhaustiva.

Els corredors d’assegurances estan obligats a presentar diverses opcions d’assegurances, d’asseguradores diferents, als clients i mai no poden estar parcialitzats per alguna d’aquestes.

Quan el client es decideix per l’assegurança adequada el treball del corredor d’assegurances no s’acaba, aquest ha de continuar assessorant el client que ha estat assegurat i oferir-li l’assistència que necessiti, especialment en cas que requereixi fer ús de la seva assegurança.

És igual un agent d’assegurances que un corredor d’assegurances?

No, els corredors d’assegurances bàsicament són independents, ja que el seu treball és oferir assegurances de diverses asseguradores i guanyar comissions per clients, mentre que els agents d’assegurances sí que formen part d’una asseguradora específica, per la qual cosa han de rendir compte a aquestes i en general estan ancorats a lempresa per mitjà dun contracte.

Per què contractar un corredor d’assegurances?

Perquè aquest realitzarà l’anàlisi i compilació d’informació de les millors assegurances per després presentar-lo al client, estalviant molt de temps i diners també.