plan de pension autonomo

Pla de jubilació o pensió d’autònom?

Els treballadors autònoms obtenen una pensió mitjana de 794,19 euros mensuals, mentre que la pensió dels que provenen del règim general és de 1.337,71 euros cada mes, és precisament aquesta diferència el que porta molts autònoms a preocupar-se per la forma en que afrontaran les càrregues fiscals, socials i administratives.

La majoria aquests es plantegen la possibilitat d’adquirir un pla de jubilació, perquè l’única manera d’obtenir una pensió més gran al moment de la jubilació és aconseguint cotitzar una base més alta.

Com es fa la cotització d’un autònom?

Aquesta cotització és determinada prenent com a referència la base triada, això vol dir que, si s’aconsegueix augmentar la base de cotització, aleshores la pensió augmentarà, el següent exemple demostra això de millor manera:

-Si la base de cotització és d’uns 960,60 euros, però, es vol assolir una base de 1.500 per aconseguir una millora de la suma a futur, caldrà aplicar el tipus incrementat que va establir el govern aquest 2022, que és del 30, 60%, això vol dir que de 293,94 euros, es passarà a pagar 459 euros a la seguretat social.

Opcions per complementar la pensió pública

Aquest 2022 s’obriran dues opcions noves per completar la pensió pública, aquests són:

  1. Els plans privats, que són una de les formes més tradicionals, han de tenir un límit de 1.500 € de deducció de les bases de l’IRPF.
  2. D’altra banda, hi ha els plans col·lectius de pensions que funcionarà tant per a funcionaris com per a autònoms, el pla de deduccions de les bases de l’IRPF és de 8.500 €.

En qualsevol daquests casos cal tenir en compte la quantitat danys en què es realitzaran les aportacions.