autonomo girona

Pot un autònom retirar-se i continuar sent titular del seu negoci?

Una pregunta freqüent és si és possible la compatibilitat de funcions a la titularitat d’un negoci amb els ingressos per pensió de jubilació del RETA, és una interrogant que respon l’article 93.2 de l’Ordre de 24 de setembre de 1970, en la qual s’expressa que el gaudiment de pensió de vellesa és compatible amb el manteniment i acompliment de titularitat d’un negoci.

És una norma que ha tingut reformes però no modifiquen el dictat en l’article esmentat, per la qual cosa està en plena vigència que els treballadors per compte propi o Autònoms que gaudeixen de pensió de jubilació poden mantenir la titularitat del negoci.

La compatibilitat de les funcions inherents a la titularitat del negoci, es considera com el dret de gaudir pensió de jubilació amb activitats i funcions realitzades per un tercer per apoderament i que no es poden exigir al titular del negoci, ja que no constitueix un treball autèntic davant la Direcció General de la Seguretat Social i en el RETA.

La seguretat social considera a la titularitat del negoci o empresa, no implica que l’empresari desenvolupi una activitat de manera directa, sinó que només pot tenir relacions jurídiques amb tercers en el seu nom, que generin drets i obligacions relacionades amb els avanços i riscos del negoci.

L’atorgament de poders de part de l’Autònom jubilat genera un comandament perquè el gerent o representant mercantil que designi pugui administrar, dirigir, contractar i més i aquest només li dóna instruccions directes relacionades amb l’empresa.