impuesto de sociedades

Com fer pagaments a compte de l’impost de societats?

Al febrer, les empreses tenen l’opció d’escollir el mètode de pagament per a l’impost sobre societats el 2023.

Si la seva empresa va tenir ingressos per sota de sis milions d’euros el 2022, llavors poden presentar un model 036 i triar el mètode de càlcul per als pagaments a compte el 2023. Si no es comunica res, llavors s’aplicarà el mateix mètode utilitzat al any anterior.

Hi ha dos mètodes per triar: el sistema de quotes i el sistema de bases. El sistema de quotes requereix que es pagui un 18% de l’import de la quota a l’abril, l’octubre i el desembre, mentre que el sistema de bases requereix que s’apliqui un 17% sobre la base imposable acumulada de l’any en curs i se’n puguin deduir les retencions i pagaments a compte prèviament realitzats.

Si la seva empresa va tenir ingressos per sobre de sis milions d’euros el 2021, llavors el 2022 van haver d’utilitzar el sistema de bases de manera obligatòria. Tot i això, si a causa de la crisi econòmica la seva xifra de negocis va disminuir per sota d’aquest import el 2022, llevat que se sol·liciti el contrari, el 2023 s’aplicarà el sistema de quotes. Per tant, si volen continuar utilitzant el sistema de bases el 2023, ho han de comunicar a Hisenda a través del model 036 durant aquest mes de febrer.