seguro de moto girona

Quines cobertures ha d’incloure la meva assegurança de moto?

Més que una obligació legal, una assegurança de moto ha de considerar-se com una inversió necessària que permet les necessitats i possibles eventualitats que sorgeixin al moment de presentar-se un accident o sinistre. Pel que la pòlissa contractada ha d’incloure totes les cobertures necessàries i oferir una bona relació cost-benefici.

És comú escoltar la pregunta “Quines cobertures ha d’incloure la meva assegurança de moto?“, et comentem que entre les principals trobem:

 • Assistència en viatge: l’assistència en viatges permet un alt nivell de seguretat, ja que ofereix cobertura per a possibles avaries que es presentin, així com per a:
  • Serveis a persones: viatge i allotjament, transport sanitari, transport funerari i assistència sanitària a l’estranger.
  • Serveis a la moto: assistència en casos d’avaries mecàniques, remolc de la moto assegurada, substitució de pneumàtics i moto de substitució.
 • Assegurança d’accidents: permet comptar amb una indemnització en cas d’accidents que acusin la incapacitat o mort de l’assegurat; en la pòlissa es poden establir diferents tipus de cobertura:
  • Indemnització en diners (capital) en cas de defunció.
  • Indemnització en diners (capital) en cas d’incapacitat permanent i total a causa de l’accident.
  • Pensió diària en cas de presentar-se una incapacitat temporal a causa de l’accident.
  • Despeses d’assistència sanitària.
 • Altres cobertures:
  • Robatori: cobreix el robatori de peces o parts de la moto, reparació per danys causats per un robatori o el robatori de la moto.
  • Incendi: cobreix els danys en la moto produïts per un incendi.
  • Gestió de multes: cobreix despeses d’assessorament, tràmit en denúncies i recursos administratius en cas d’infraccions de trànsit.
  • Defensa jurídica: cobreix despeses per defensa jurídica en processos administratius i judicials.
  • Moto de substitució: garanteix una moto de substitució en cas d’accidents o sinistres en els quals el vehicle resulti seriosament afectat, així com en cas de robatori.