ayuda autonomos girona

Pròrrogues i ampliació d’ajudes d’autònoms

La prestació i cotitzacions tenen durada màxima de quatre mesos, dret fins a 30-09-2021 i amb pagament de cotitzacions que cobreix un 70% o 50% corresponent. La renúncia de prestació fa efecte al mes següent.

L’article 6, inclou ajudes d’un 70% mitjançant suspensió a partir de l’1 de juny i amb anterioritat, d’alta 30 dies previs a la resolució. No inclou una altra activitat, ni rendiments de societat per tancament societari, ni altres amb ajudes per paralització de flota. Tampoc al treball per compte d’altri, excepte als qui tinguin ingressos menors a 1,25 vegades SMI.

L’article 7, inclou prestacions per compte propi, afiliats menors a edat de jubilació, en alta en el RETA o RETM, amb pagament de cotitzacions, un o més treballadors i sense cessament períodes d’activitat, poden sol·licitar un 70% fins i tot, si s’han cobrat per compte d’altri fins al 31 de maig, o no.

L’article 8 cobreix prestacions d’un 50% amb activitat al 31 de maig, acreditant ingressos del segon i tercer trimestre de 2021, inferiors al primer trimestre de 2020. Continua abonant quotes, però la Mútua abona la cotització per contingència.

Els qui van treballar per menys 4 i màxim 7 mesos del 2018 i 2019, amb règim especial d’autònoms o treballadors de la Mar, amb ingressos nets sobre els 6.650 euros durant segon i tercer trimestre de 2021, sense alta o assimilada per compte d’altri per més de 60 dies en el segon i tercer trimestre d’enguany i vigents en quotes de SS, estan exonerats de cotitzar.