seguro-justo-girona

Necessitat estar ben assegurat amb equilibri

Les assegurances contra riscos gairebé sempre són una gran alternativa, especialment les assegurances de salut privats, quan se seleccionen companyies amb serveis per a l’accés a atenció mèdica o hospitalària de manera immediata. És important conèixer el producte que s’està adquirint quan es contracta una pòlissa d’assegurances de salut, atès que hi ha molts tipus de cobertura.

És important conèixer l’amplitud de la pòlissa, les patologies que cobreix, les seves limitacions, la xarxa mèdica que disposa o si no disposa, les seves exclusions i altres condicions que poden aplicar per al producte que s’adquireix per a l’atenció o cobertura de salut.

És igualment important seleccionar aquelles ofertes de servei d’assegurança que s’ajustin realment a les necessitats de cobertura i al pressupost de cada assegurat, cada producte i prima varia entorn dels beneficis que es preveuen brindar en cada contracte. Un altre factor que varia és la suma que cobreix la contractació de l’assegurança per a cada servei cobert per la pòlissa.

Totes les empreses d’assegurances tenen diferents sumes de cobertura per als seus diferents productes que depenen de la capacitat econòmica del futur assegurat o usuaris de la pòlissa i és per això, que faciliten diferents opcions per a adquirir assegurances amb diferents modalitats, que van des de les formes més clàssiques de cobertura, fins a altres innovadores que permeten que es consumeixin la pòlissa fins que s’esgoti la cobertura.

Altres formes permeten que els assegurats realitzin copagaments per a accedir a serveis preventius de salut com a consultes mèdiques i tractaments i també, per a unes certes operacions i hospitalitzacions programades.

Les persones interessades a adquirir una pòlissa d’assegurança deu sempre revisar tots els seus serveis i beneficis, com sí la pòlissa inclou una cobertura internacional, la qual cosa a vegades és una sobre cobertura que molts clients no necessiten i que incrementa el seu cost.