Entries by cgcanigo

Què és un fals autònom

En els últims anys ha proliferat una figura que genera bastant controvèrsia entre els autònoms, les empreses i la Seguretat Social. La crisi econòmica i financera que vivim des de fa temps, ha provocat que les empreses busquin en el mercat de treball flexibilitat laboral i estalvi de costos socials sense tenir en compte la […]

Quines despeses puc deduir en l’impost de societats?

L’Impost de societats (IS) grava les rendes obtingudes per les societats i entitats jurídiques que tenen domicili fiscal a Espanya. Tota empresa o societat comercial, d’acord amb la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, ha d’incloure en la declaració les operacions amb cobrament a terminis i els ingressos per dividends percebuts […]

Pot un autònom cobrar baixa laboral?

Aquesta pregunta la fan generalment els autònoms, la resposta és que en pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, com els treballadors del règim general, tenen drets a les mateixes cobertures i prestacions per incapacitat temporal, per descomptat, han de tenir cobertes les contingències corresponents. La cotització bàsica i obligatòria per als autònoms inclou […]

Quants diners costa constituir una societat?

Les despeses de constitució d’una societat, així com els d’ampliació de capital s’imputaran al patrimoni net de la societat, sense ser inclosos en el compte de Pèrdues i guanys, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de la introducció del Pla General de Comptabilitat (PGC) de 2007. Aquestes despeses han de reflectir-se en l’estat de […]

Pròrrogues i ampliació d’ajudes d’autònoms

La prestació i cotitzacions tenen durada màxima de quatre mesos, dret fins a 30-09-2021 i amb pagament de cotitzacions que cobreix un 70% o 50% corresponent. La renúncia de prestació fa efecte al mes següent. L’article 6, inclou ajudes d’un 70% mitjançant suspensió a partir de l’1 de juny i amb anterioritat, d’alta 30 dies […]

Què és l’assegurança de malaltia i l’assegurança d’assistència sanitària?

És comú que es tendeixi a confondre tots dos tipus d’assegurança. No obstant això, es diferencien pel fet que l’assegurança de malaltia obliga a l’empresa asseguradora al pagament de determinades sumes per assistència mèdica i farmacèutica rebuda per l’assegurat i la seva càrrega. En tant, l’assegurança d’assistència sanitària obliga l’assegurador a prestar als assegurats i […]

Llei de botigues online per al 2021

Els organismes d’hisenda dels països membres de la Unió Europea (UE) han vingut desenvolupant la nova Llei IVA Botigues en línia 2021 eCommerce UE (Vendes a Consumidors Finals), la qual està basada en les directives 2017/2455 i 2019/1995 i està programada per a entrar en vigència a partir d’1 de juliol de 2021 afectant directament […]

Quines cobertures ha d’incloure la meva assegurança de moto?

Més que una obligació legal, una assegurança de moto ha de considerar-se com una inversió necessària que permet les necessitats i possibles eventualitats que sorgeixin al moment de presentar-se un accident o sinistre. Pel que la pòlissa contractada ha d’incloure totes les cobertures necessàries i oferir una bona relació cost-benefici. És comú escoltar la pregunta […]

Campanya de la renda 2020

Aquest dimecres arrenca una campanya de la renda atípica degut a l’efecte de la pandèmia del COVID-19 en l’exercici 2020 que estarà activa fins a 30 de juny 2021.   L’efecte “ERTO”: Cal fer la declaració Com a norma general, els contribuents estan obligats a presentar una declaració de l’IRPF quan els rendiments del treball superen els […]

L’IVA en serveis electrònics

D’acord amb l’Agència Tributària d’Espanya (AEAT) els serveis electrònics inclouen tots els serveis prestats des d’una xarxa electrònica o des d’internet, que per estar automatitzats requereixen d’una intervenció humana mínima, entre ells trobem: Allotjament de llocs web i de pàgines web. Manteniment de programes i d’equips a distància. Subministrament de text, informació i imatges, així […]