Entries by cgcanigo

Tramitacions d’escriptures i herències a Girona i Roses

Requerir un servei que ajudi a tramitar herències i escriptures a Girona és molt comú, el més difícil és trobar algú de confiança que ofereixi aquest servei. No obstant això, gràcies a Central de Gestions Canigó els millors experts en aquest tipus de tràmits, pot ser fàcil. Central de Gestions Canigó té un personal qualificat […]

Corredor d’assegurances a Girona i Roses

Les assegurances són avals en cas de qualsevol tipus de sinistres i els corredors d’assegurances són bàsicament els que s’encarreguen de gestionar tot allò relacionat amb aquests, és a dir, les assegurances. Què és un corredor dassegurances? Són els professionals que actuen com a mediadors entre el client i l’asseguradora oferint al primer, és a […]

Gestió fiscal a Girona i Roses

Els gestors fiscals ofereixen assessorament en matèria tributària, és a dir, són aquests professionals als quals s’acudeix quan s’han de complir totes les obligacions impositives, aquests presten els seus serveis a persones físiques i jurídiques. És comú que sorgeixin dubtes sobre les funcions o l’objectiu de la gestió fiscal a Girona i Roses, per això […]

Pla de jubilació o pensió d’autònom?

Els treballadors autònoms obtenen una pensió mitjana de 794,19 euros mensuals, mentre que la pensió dels que provenen del règim general és de 1.337,71 euros cada mes, és precisament aquesta diferència el que porta molts autònoms a preocupar-se per la forma en que afrontaran les càrregues fiscals, socials i administratives. La majoria aquests es plantegen […]

Què és el model 036?

És el model que ha de presentar-se quan autònoms o un altre tipus d’empreses notifiquen l’alta, baixa o modificació de l’activitat econòmica que està duent a terme, entre els quals estan obligats a presentar el model 036 es poden esmentar: Tots els professionals o qualsevol entitat que estigui per començar algun tipus d’activitat econòmica a […]

Com crear una Societat Limitada?

Quan es parla d’una societat limitada es fa referència a una societat mercantil en el qual el capital es divideix entre diverses persones. Per a crear una societat limitada és fonamental seguir una sèrie de passos, aquests són: 1.-Decisions prèvies En aquest punt els participants de la societat hauran de determinar el percentatge de participació, […]

Què és un fals autònom

En els últims anys ha proliferat una figura que genera bastant controvèrsia entre els autònoms, les empreses i la Seguretat Social. La crisi econòmica i financera que vivim des de fa temps, ha provocat que les empreses busquin en el mercat de treball flexibilitat laboral i estalvi de costos socials sense tenir en compte la […]

Quines despeses puc deduir en l’impost de societats?

L’Impost de societats (IS) grava les rendes obtingudes per les societats i entitats jurídiques que tenen domicili fiscal a Espanya. Tota empresa o societat comercial, d’acord amb la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, ha d’incloure en la declaració les operacions amb cobrament a terminis i els ingressos per dividends percebuts […]

Pot un autònom cobrar baixa laboral?

Aquesta pregunta la fan generalment els autònoms, la resposta és que en pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, com els treballadors del règim general, tenen drets a les mateixes cobertures i prestacions per incapacitat temporal, per descomptat, han de tenir cobertes les contingències corresponents. La cotització bàsica i obligatòria per als autònoms inclou […]

Quants diners costa constituir una societat?

Les despeses de constitució d’una societat, així com els d’ampliació de capital s’imputaran al patrimoni net de la societat, sense ser inclosos en el compte de Pèrdues i guanys, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de la introducció del Pla General de Comptabilitat (PGC) de 2007. Aquestes despeses han de reflectir-se en l’estat de […]